Om psoriasis i hovedbunden

/Psoriasis i hovedbunden

Psoriasis i hovedbunden

Om Psoriasis i hovedbunden

Psoriasis vulgaris er den mest almindelige form for psoriasis, hvor røde pletter manifesterer sig i meget velafgrænsede og symmetriske områder på ryggen, knæene og ydersiden af albuerne. På disse røde pletter dannes der sølvgrå hudskæl, som let kan fjernes.

Almindelig psoriasis kan også forekomme på andre dele af kroppen – især i hovedbunden. Denne form for psoriasis på den behårede hovedbund kaldes psoriasis capitis.
Psoriasis rammer ca. 3 % af befolkningen. Ca. halvdelen

af disse lider af psoriasis i hovedbunden. Patienter med synlig psoriasis kan lide af dårlig selvtillid og depression.

Hvor gendannelsen af nye hudceller normalt varer ca. 1 måned, udskiftes nye hudceller hos psoriasis-ramte hver 3-4 dag. Skællene dannes, fordi overhudscellerne deler sig 6 gange så hurtigt som normalt. De enkelte celler når så ikke at modnes og danne det glatte overfladelag, som karakteriserer normal hud. Det er yderst sjældent, at psoriasis i hovedbunden fører til hårtab.

Det kan være svært at se forskel på Seboré og psoriasis i hovedbunden.
Begge hudsygdomme har symptomer i form kløende, rød skallende hud. Dog påvirker psoriasis som oftest flere områder på kroppen, så hvis du har psoriasis i hovedbunden har du normalt også udslæt på andre kropsdele såsom albuer, knæ og ryg.

Ved psoriasis i hovedbunden er det ofte huden bag ørerne og hårgrænsen, der rammes.
På billedet ses blot et af mange eksempler på psoriasis i hovedbunden.

Der findes ingen enkelt test, der kan diagnosere psoriasis eller seboré. En diagnose sker normalt ved en visuel undersøgelse af huden. Kun i meget få tilfælde anvendes biopsi for at faststille en endelig diagnose.

Behandlingsformerne er ens for både psoriasis og seboré. Dog er der en tendens til, at psoriasis i hovedbunden er mere modstandsdygtig (resistent) end seboré i forhold til disse behandlingsformer.

Behandling af psoriasis i hovedbunden

De sølvgrå hudskæl på de røde udslæt i hovedbund forsvinder ikke ved brug af shampoo. Psoriasis er en arvelig hudsygdom, men det vides ikke, hvordan den arves. Psoriasis i hovedbund forekommer periodisk i udbrud og kan ikke helbredes, men kan reduceres betydeligt ved systematisk brug af behandlingsmetoder.

De fleste Psoriasis-patienter er bevidste om deres sygdom, men faktisk får de fleste Psoriasis-patienter diagnosticeret deres sygdom relativt sent – i hvert fald hvis man sammenligner med så mange andre sygdomme.

I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at Psoriasis meget lig et puslespil: Hos nogle virker én Psoriasiskur; hos andre ikke.

– Dette hænger sammen med, at mennesker er forskellige: Psoriasis er forskelligt fra menneske til menneske – og behandlinger (af Psoriasis) derved er naturligvis også er forskellige fra person til person.

Behandling af Psoriasis kan opdeles i tre kategorier;

– Medicinsk behandling af Psoriasis i hovedbunden

– Naturlig behandling af Psoriasis baseret på miljø

– Naturlig behandling af Psoriasis baseret på kost

Medicinsk behandling af psoriasis i hovedbunden

Ved behandling af psoriasis i hovedbunden anbefales en kombination af D-vitaminanalog og binyrebarkhormon. Hårbunden kan være besværlig at behandle med cremer og salve, da den skorperne først skal fjernes, før hudplejeprodukterne kan komme ned til de områder i hovedbunden, hvor sygdommen befinder sig. Desuden er cremer og salve svære at vaske ud af håret.

For at fjerne skorperne indgnides om aftenen cremer og salve i de områder af hårbunden, hvor der forefindes skorper og skæl. Næste morgen kommes shampoo i håret, før håret skylles, da hårplejemidlet herved lettere fjernes og samtidig effektiv forbehandler afskalning af skæl og skorper.
Så snart skæl og skorper er væk, kan huden behandles med flydende binyrebarkholdige præparater og D-vitaminanaloget Calcipotriol.

Binyrebarksteroider er et af de mest effektive smøremidler på markedet. Da smøremidlet er relativt kraftigt, bør behandlingen nedtrappes fra 1-2 gange dagligt til 1 gang ugentligt efter hovedbund er Dermovat.

D-vitaminanaloger såsom Calcipotriol fjerner hudirritation og bremser overhudscellernes abnormt hurtige vækst. I modsætning til binyrebarksteroider er calcipotriol uden bivirkninger selv ved langtidsbehandling.
Da Calcipotriol ikke er ligeså kraftigt som binyrebarkholdige præparater, indtræder dens virkning også langsommere. Calcipotriol findes bl. a. i smøremidlet Daivonex.

Naturlig behandling af Psoriasis baseret på miljø

Desuden kan psoriasis i hovedbunden være tilbagevendende og sæsonpræget, da udslettet ofte reduceres ved saltvand og naturligt sollys om sommeren.
Mange patienter tager på kurophold ved det Røde Hav eller Sortehavet, hvor vandets saltindhold er ekstremt højt og hvor vejret er solrigt.
I en psoriasis-patients liv kan der være perioder over flere år, hvor sygdommen ikke er i udbrud.

Naturlig behandling af Psoriasis baseret på kost

Man kan undre sig over, hvorfor mange bruger adskillige timer dagligt på at smøre sig ind i alverdens salver og cremer, da de kun behandler symptomerne. Meget rammende karakteriserer ernæringsterapeuten Marianne Fjordgård denne symptomundertrykkende behandling som at skyde gråspurve med kanoner. Hvorfor behandle symptomerne med cellegifte, når man kan behandle årsagen til psoriasis? Som Marianne Fjordgård så malerisk udtrykker det:

Hvis lampen for olietryk i vores biler lyser, så klistrer vi da ikke pæren til, så vi ikke kan se advarslen, og kører videre
Nej!
Vi skynder os at fylde ny olie på, så motoren ikke brænder sammen.

Så hvorfor ødelægge hudcellerne med gifte, når man jo ligeså godt kan opbygge cellerne og deres funktioner igennem en sund og variet kost? Derved vil en væsentlig årsag til psoriasis kunne behandles forebyggende. Foruden genoprettelsen af hudcellerne og deres funktioner, vil du oven i købet nyde gavn af et generelt sundere helbred – alt sammen takket være vitaminer, mineraler og livsvarige fedtsyrer.

For at kunne behandle årsagerne til psoriasis er det nødvendigt at forstå, hvorfor hudcellerne i de tykke psoriasispletter produceres langt hurtigere end celler i normal hud.

Hvad skyldes den hurtige produktion og afstødning af hudceller hos Psoriasis-patienter?

Hvor hudceller normalt afstødes og udskiftes efter ca. 28 dage, tager det kun 4-8 dage for hudcellerne i de tykke psoriasispletter at nå fra hudens inderste lag til hudoverfladen.

Marianne Fjordgård har gennem sine erfaringer fra sin ernæringsterapeutiske praksis konstateret, at ca 80% af sine klienter lider af fordøjelsesproblemer eller nedsat afgiftningsevne. Problemer med fordøjelses- og afgigtningsevnen er ikke kun tilfældet for psoriasis-patienter, men også for folk med lidelser såsom hjerte-karsygdomme, allergier, gigt, hormonelle problemer og dårligt immunforsvar.

Denne iagttagelse er også observeret af hendes kolleger i miljøet af alternative behandlere. Derfor har Marianne Fjordgård lagt særlig stor vægt på belyse fordøjelses- og afgiftningsproblemer i sin anmelderroste bog “Psoriasis – Nej tak!”

Udover fordøjelses- og afgiftningsproblemer gennemgår bogens forfatter systematisk andre mulige årsager til psoriasis såsom dårlig ernæring og deraf følgende mangler på eksempelvis vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtsyrer. Igen er det altoverskyggende spørgsmål: Hvad er den individuelle årsag til psoriasis? Først når årsagen er identificeret, kan man sætte alle ressourcer ind for at genoprette ubalancen i huden og dens celler.

Psoriasis og funktionel medicin

Med afsæt i en funktionelt medicinsk (be)handlingsplan tager Marianne Fjordgård i sit virke som ernæringsterapeut udgangspunkt i en individuel terapeutisk tilgang. Funktionel medicin ser kroppen som en selvreparerende organisme. Enhver af organismens enkeltdele er gensidigt afhængig af hinanden. Hvis ét af systemerne er i ubalance, sætter det også kroppens andre systemer ud af balance.

Da det hele således hænger sammen som et edderkopspind, kan det derfor være svært at diagnostisere årsagen til, hvorfor psoriasis opstår. Som Marianne Fjordgård selv skriver, kan to personer med den samme diagnose sagtens have pådraget sig sygdommen af forskellige årsager, da vi er individuelt forskellige.
Derfor kan den onde cirkel brydes ved at sætte ind med relevante kosttilskud og kostændringer, der tager hensyn til nedsat funktion i alle systemerne.

Den onde cirkel forbundet med psoriasis – illustreret:

Således kan man bryde den onde cirkel

Nedenstående faktorer er essentielle for at bryde den onde cirkel forbundet med Psoriasis:

· Erstatte ernæringsmæssige mangler med en god fiber- og næringsrig kostplan suppleret med ekstra vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtstoffer. Ved overfølsomheder over for madvarer skal disse udelades af kosten
· Ved fordøjelsesproblemer skal disse findes, og fordøjelsesfunktionen skal genoprettes
· Leverens afgiftningsevne skal styrkes med relevante urter og madvarer
· Faktorer, der giver oxidativt stress, skal så vidt muligt fjernes, og der skal skabes balance mellem de frie radikaler og mængden af antioxidanter
· Et immunforsvar, der er overreagerende, og den lokale inflammation skal dæmpes med den rigtige kost og tilskud.

blank

Ernæringsterapeutisk handlingsplan

I det følgende har vi udformet en minimumsplan som en hjælp til selvhjælp baseret på Marianne Fjordgårds bog “Psoriasis – Nej tak!”. Hvis det ikke er nok, vil vi på det kraftigste anbefale at læse bogen, da der er mange flere gode råd.

Kostplan i forbindelse med Psoriasis

En fornuftigt sammensat kostplan bør såvel tilstræbe at dække kroppens behov for energigivende næringsstoffer, protein, fedt og kulhydrater som tilføre flest mulige vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtsyrer – alt samtidig med, at der tages hensyn til eventuelle overfølsomheder.

For at finde det optimale behov er det vigtigt at tage følgende faktorer med i overvejelserne:

· mangelsymptomer
· sygdomme
· livsstil
· forbrug af stimulanser
· motion
· stress
· forurening
· arv
· alder
· køn

Eftersom mange psoriasis-ramte er overfølsomme over for gluten i kosten, anbefaler Marianne Fjordgård desuden, at du som minimum indtager en gluten- og mælkefri kost i 8-12 uger, før du afskriver overfølsomhed som årsag til din psoriasis.

Ifølge Marianne Fjordgårds bog kunne en mælke- og glutenfri kostplan se således ud:

psoriasis kostplan
Eksempel på en mælke- og glutenfri kostplan – velegnet til Psoriasis-ramte

Samtlige måltider bør sammensættes, således at grøntsager eller frugt udgør halvdelen af tallerkenen, mens en tredjedel består af grove kronprodukter, og kun en femtedel af måltiden bør være fedt- og proteinholdigt.

Hvor mængden af maden afpasses i forhold til appetit og kaloriebehov, er det vigtigt, at den forholdsmæssige fordeling af næringssammensætningen overholdes.

I øvrigt kan du finde en 4 ugers mælke- og glutenfri kostplan i Marianne Fjordgårds bog “Spis dig glad”

Kosttilskud og Psoriasis

Hvad angår kosttilskud er det uhensigtsmæssigt at lave en kostplan uden på forhånd at kende sin krops næringsmæssige behov. Det er individuelt, hvilke vitaminer, mineraler, livsvigtige fedtstoffer og urter vi hver især vil have behov for.

Om bogen: Psoriasis – Nej Tak !

 

Psoriasis – Nej Tak !
Ny bog om psoriasis
Psoriasis - nej tak !Ernæringsterapeut Marianne Fjordgård
Forlaget Klitrose. 148,-

Marianne Fjordgård er privatpraktiserende ernæringsterapeut i Grindsted og medlem af Danske Ernæringsterapeuter (DET) og Functional Medicine USA

Besøg Marianne Fjordgårds hjemmeside for yderligere information: www.sund-kost.dk